Медичний центр ''Клініка імені Гальченко В.В.'

Справка 086о

Форма N086/о має назву "Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок)".Правила оформлення медичної довідки для абітурієнтів
Незабаром стартує набір студентів до вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.

У випускників розпочинається складний, відповідальний, обмежений в часі період. Коли вже позаду будуть іспити, зовнішні тестування та випускні вечори, з нетерпінням почнеться очікування оголошень про прийом документів до навчального закладу, вибір якого не раз підтверджений в родинному колі та схвалений близькими друзями.

Більшість документів у випускників вже є на руках (диплом про освіту, сертифікат про результати зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт). Залишилось сфотографуватись та отримати висновок лікаря про відсутність протипоказань для подальшого продовження навчання у вищому навчальному закладі. Такий висновок оформлюється в медичній довідці форми 086/о.

Вона введена в дію відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 302 від 27.12.99 (зі змінами) «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)».

Форма довідки використовується в зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

Форма N086/о має назву «Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок)».

Довідка є обов'язковим медичним документом для подання в приймальні комісії навчальних закладів різних рівнів акредитації, типів, незалежно від їх профілю. Без наявності медичної довідки всі інші передбачені документи навчальними закладами для вступу до них не приймаються.

Довідка видається на руки абітурієнту лікарями (підліткові терапевти, дільничні терапевти, сімейні лікарі) територіальних амбулаторно-поліклінічних закладів після завершення повного їх обстеження і винесення висновку щодо професійної придатності згідно з переліком методичних вказівок щодо медичного відбору осіб, які поступають у вищі і середні спеціальні навчальні заклади.

Довідка заповнюється на підставі записів у Медичній карті амбулаторного хворого, вкладного листка на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого особи, яка звернулася для отримання довідки, а також результатів лабораторних, функціональних, рентгенівських, інших діагностичних обстежень, об'єктивних даних і оцінки стану здоров'я на момент проведення обстежень безпосередньо перед видачею медичної довідки.

При отриманні форми на руки необхідно перевірити правильність її заповнення для того, щоб уникнути непорозумінь в приймальній комісії.

На титульному листку медичної довідки має бути проставлений кутовий штамп закладу, число, місяць (прописом) і рік її видачі. Крім того, повне найменування закладу і його адреса вносяться в пункт 1 форми.

У пункті 2 форми зі слів абітурієнта має бути вписано найменування навчального закладу, куди буде надана медична довідка. Зверніть увагу, що для пред'явлення в інші навчальні заклади вона не дійсна. При зверненні до лікувальної установи бажано визначитись з переліком навчальних закладів для отримання одночасно висновків для всіх. Кількість висновків законодавством України не обмежується. Слід виходити з обмеження кількості навчальних закладів, до яких дозволено одночасно подати документи для вступу. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 28.10.2010 за №999/18294 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України.

Пункти 3 ( прізвище, ім"я, по батькові ), 4 ( дата народження ), 6 ( місце проживання ) заповнюються виключно на підставі записів у паспорті абітурієнта. Якщо абітурієнту не виповнилось 16 років, його паспорт замінюють свідоцтво про народження та довідка житлово-експлуатаційної контори за місцем фактичного проживання.

До пункту 7 вносяться відомості про перенесені захворювання,в тому числі і в дитячому віці. Крім захворювань, мають бути вказані роки, в яких були перенесені зазначені хвороби.

Пункт 8 містить інформацію про об'єктивні дані і стан здоров'я на момент обстеження та заповнюється власноручно спеціалістами (терапевт, хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог, іншим спеціалістом), завіряються особистими печатками, штампами-кліше і підписом.

У пункті 9 зазначаються дані рентгенівського (флюорографічного) обстеження, які вносяться власноручно рентгенологом, завіряються особистою печаткою, штампом -кліше і підписом. Обов'язково треба пам'ятати, що результати флюорографічного обстеження , зроблені більше, ніж шість місяців до дати видачі довідки є недійсними.

У пункті 10 записуються дати і дані проведених лабораторних досліджень. В ньому вписуються результати всіх обов'язкових досліджень (загальні аналізи крові та сечі, аналіз на цукор, аналіз калу на яйця гельмінтів), так і інших досліджень в залежності від профілю та вимог навчального закладу, куди подається медична довідка щодо стану здоров'я абітурієнта. Результати лабораторних досліджень також мають термін дії, якщо вони які проведені більше як за місяць до дати видачі довідки, вони – не дійсні.

У пункті 11 вказуються дата, доза, серія і назва препаратів, якими проведені щеплення у відповідності до календаря профілактичних щеплень.

На підставі записів у пунктах 7-11 заповнюється лікарський висновок щодо професійної придатності у пункті 12 згідно вимог «Переліку методичних вказівок щодо медичного відбору осіб, які поступають у вищі навчальні заклади і середні спеціальні навчальні заклади».

Довідка підписується лікарем, який її заповнив та головним лікарем лікувально-профілактичного закладу (заступником з поліклінічної роботи, завідуючим поліклінікою), завіряється печаткою закладу і видається на руки абітурієнту.

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) зберігається в навчальному закладі протягом 3 календарних років.

Ніхто не стане заперечувати, що за один день отримати довідку можливо лише в тому випадку, якщо медична картка амбулаторного хворого містить повну інформацію, в лікувальному закладі в день звернення ведуть прийом всі спеціалісти, які проводять обстеження, і лабораторні та флюорографічне дослідження не вичерпали строк дії ( як варіант – проводяться в день звернення ). При цьому висновок є дуже важливим документом для приймальної комісії, без якого всі інші прийняті не будуть. Для його видачі задіюється чимала кількість лікарів – спеціалістів та іншого персоналу. Одночасно до однієї лікувальної установи та її працівників звертаються не лише випускники для отримання висновку, а й інші пацієнти з питань стану свого здоров'я. Тому об'єктивні і суб'єктивні фактори свідоцтвують про те, що отримання висновку займає певний час і до цього треба бути готовим. А правильно зібрані і оформлені документи скоротять час перебування в приймальній комісії.Создан 05 июл 2012